Ontrol'da kariyer

Ontrol içinde sürekli gelişme...

Ontrol'un başarısının temelinde kuruluşundan bu yana insana yapılan yatırım ve eğitim yer alıyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir bürolarında 50'nin üzerinde Ontrol çalışanı, aynı değerleri paylaşarak kurumsal bir organizasyon içinde bir taraftan kişisel gelişimlerini sürdürürken bir taraftan da Ontrol'un faaliyet gösterdiği her alanda teknolojinin ve insani değerlerin gelişimine önemli katkılarda bulunuyorlar.

Grubun bütün faaliyetlerinde Türkiye'nin hukuk kurallarına, ticari ve sosyal geleneklerine bağlılık kesinlikle taviz verilmeyen bir koşuldur.

Hiçbir alanda ayrımcılığa yer verilmez. Din, dil, ırk, cinsiyet, fiziksel özellikler, etnik köken, politik görüş farkı gözetmeden bireylere eşit firsat saglanması ve takım ruhu içinde her bireyin yeteneklerinin değerlenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye şartlarina ve gereklerine uygun ücret ve sosyal haklar saglanmakta, hizmet kalitesinin artırılmasi amacıyla eğitime azami önem verilmektedir

Bu sayede çalisanların yaratıcılık, önderlik, cesaret gibi özelliklerinin gelistirilmesi için uygun ortamın sağlanmaktadır.

Aynı anda hem iç hem de dış pazarda faaliyet gösteren Ontrol, bireysel performansın firmanın genel başarısının temeli olduğundan hareket ederek; eğitimin bir yaşam felsefesi olduğuna inanan, küresel gelişmeleri yakından izleyen, yeni fikirlere açık olan, takım çalışmasını seven, yaratıcı ve dinamik olan, toplam kalite anlayışını benimseyen ve firmamızı temsil etmek için gereken birikime sahip olan herkesin aramıza katılmasını arzu eder.

Siz de Ontrol organizasyonu içinde yer almak isterseniz lütfen CV'nizi e-mail ile tarafımıza gönderiniz.