Tahtalı Teleferik Binası, Antalya

2365 m yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine tırmanan teleferiğin zirve binasında enerji jeneratörden elde edilmektedir. Jeneratör atık ısısıyla ısıtılan binada dört klima santralı, pompalar, jeneratörler aşağı istasyondan da izlenip kumanda edilebilmektedir.