Ürünler

 

T3001 Yakıt Tasarruf Paneli

T3001 yakıt tasarruf paneli, binalarda merkezi ısıtma sistemlerini en verimli şekilde kontrol etmek üzere geliştirilmiştir. Türkçe menü yapısı sayesinde kullanımı çok kolaydır.

T3001, radyatörlü ve yerden ısıtmalı sistemlerde iki kademeli brülör, 3 ya da 4 yollu karışım vanası, sirkülasyon pompası, kullanım sıcak su pompası ve şönt pompaya kumanda edebilir.

T3001 bina sistemleri için yeterli giriş çıkış kapasitesinin yanısıra çok sayıda gelişmiş yazılım özelliğine sahiptir.

Otomatik eğri seçimi işlevi sayesinde, T3001 binanızın ısıl şartlarına en uygun ısıtma eğrisini otomatik olarak bulur.

Ön ısıtma programı, binanın istenilen saatte konfor sıcaklığına ulaşmasını, konfor saatlerinden belirli bir süre önce şok ısıtma yaparak sağlar. Oda sıcaklık duyar elemanı kullanılan sistemlerde şok ısıtma süresi oda sıcaklığına göre binanıza uygun olarak düzenlenir (Optimum start) . Oda duyar elemanının bulunmadığı sistemlerde şok ısıtma süresi dış hava sıcaklığına bağlı olarak hesaplanır.

Şok ısıtma öncesinde gerçekleşen Yavaş start işlevi, kalorifer borularındaki ısıl genleşmeden kaynaklanan gürültüleri en aza indirir.

Haftalık sterilizasyon programı sayesinde kullanım sıcak suyu sisteminde oluşabilecek mikrop ve bakteri üremesi engellenir.

T3001; ısıtma devresi, kullanım sıcak suyu ve ek programa ayrı ayrı zaman programı yapılması imkanı tanır.

Bir kez sıcak su programı sayesinde sistemden, zaman programının dışında herhangi bir anda sıcak su sağlaması istenebilir.

Tatil programı, sistemin tatilden dönüş gününe kadar kapalı kalmasını sağlar.

Otomatik yaz/kış geçişi işlevi, ortalama dış hava sıcaklığı kullanıcının belirlediği ayar değerini geçtiği taktirde ıstma sistemini kapatır.

Vana ve pompa egzersiz programı, ısıtma dönemi dışında vana ve pompaları haftada bir çalıştırarak sıkışmalarını önler.

Donma koruması tüm sistemi donma tehlikesine karşı izler ve gerekli önlemleri alır. T3001 yaz saati/kış saatini yılda iki kere otomatik ayarlar.

Türkçe menü yapısı, T3001 panelinin bütün işlevlerinin ve ayarlarının kolayca değiştirilmesini sağlar. Şifre koruması sayesinde ayarların yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi önlenir. Yukarıdaki programlardan bazıları isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilir.

T3001 paneli standart 35mm klemens rayı ile duvara monte edilebildiği gibi pano montajına da uygundur.